MODB514 Проект - текстил – щампи

Анотация:

Този проект е в допълнение към курс "Печатни техники в текстила" –І част и цели да подпомогне студентите в работата с основните методи, средства, материали и инструменти при текстилното печатане на тъканите. Експериментира се техниката на ръчното рисуване върху плат, Практическите задачи са съпроводени с кратки лекции и демонстрации.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Този проект допълва уменията за творческа интерпретация и самостоятелно създаване на абстракция вдъхновена от природата.

Развива способностите за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения придобити в общообразователната подготовка за рисунка, цвят, техники и инструменти, видове текстилни материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Печатане с плоски печатни форми - авторски разработки
  2. Самостоятелна работа по зададена тема.
  3. Контурни техники - авторски проекти-
  4. Самостоятелна работа по зададена тема.
  5. Полутонови техники- авторски проекти.
  6. Смесени техники при печатането

Литература по темите:

• Стефанов,Т.Технология на текстила, София, 1993

• Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

• Joyce,C.Textile Design,1997

• Kennedy,J.Silk Painting,1998

• Допълнителна литература:

• Журавлева,И.Ткани, 2004

• Choeser,M. International textile design,