MODB509 Модни аксесоари - І част

Анотация:

1. Този курс има за цел да запознае студентите с различните видове аксесоари, които допълват и обогатяват дизайнерските облекла.

2. Придобиват се общи знания за историческото развитие на различните видове аксесоари: накити, шапки, чанти, шалове и тн.

3. Правят се дизайнерси разработки по поставени теми.

4. Изработват се в материал: накити, шапки, чанти. /Материалите се осигуряват от НБУ/

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Евгения Цанкова  д-р
проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Студентите придобиват знания за историческото развитие на аксесоарите при различните стилове облекла.

2. Развиват умения за проектиране на съвременни аксесоари.

3. Научават се на някои техники за изработване в материал на различни аксесоари.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Чанти. Исторически преглед.
 2. Проектиране на чанти по поставена тема.
 3. Изработване на чанта от текстилен материал.
 4. Работа по зададена тема.
 5. Текущо оценяване
 6. Аксесоари за допълване и променяне на готова дреха: допълнителни яки и колани.
 7. Проектиране и изработване на колани.
 8. Работа по зададена тема.
 9. Текущо оценяване
 10. Накити от нестандартни материали.
 11. Поектиране на комплект накити по зададена тема.
 12. Изработване на комплект накити.
 13. Изработване на комплект накити.
 14. Изработване на комплект накити.
 15. Конферанс

Литература по темите:

Phillips, C., Jevelry from antiguity the present, 2004.

Cartlidge, B., Twentieth-century jewelry, 1985.

Русские ювелирные украшения 16-20 веков

„История костюма – от древности до нового времени” ;

Волфганг Браун, Макс Тилке

Dormer,P. The new jewelry. 1987

Jewelry Design, 2008 daab

Feshion jewellery - catwalk and couture; Maia Adams

Средства за оценяване:

1. Задължително се провежда текущ контрол. Текущият контрол въз основа на активността по време на час се извършва по време на целия семестър. При приключване на всяка тема и творческа разработка се поставя оценка.

2. В края на семестъра се прави общ конферанс на който се поставя окончателна оценка.

3. Цени се най-вече умението на студентите да изразяват собствено виждане по разглеждания проблем.