MODB501 Дизайн на дамско облекло

Анотация:

• Курсът запознава студентите с начините и методите при проектирането на дамското облекло.

• Да развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на модните тенденции и приложението им при създаване на колекции.

• Да провокира фантазията на студентите при проектиране на облекла за различни целеви групи.

• Да запознае студентите с основните особености на изобразителната дейност при художествено проектиране на облеклото.

• Курсът създава възможност за претворяване в идейни проекти и в материал получените знания в областта на дамските облекла

прочети още
Мода

Преподавател(и):

ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни изисквания при проектирането на дамското облекло.

• Модните тенденции в облеклото и аксесоарите.

2) могат:

• Да прилагат уменията си при създаването на колекции в зависимост от функциите, тенденциите и други особености на облеклото.

• Да проектират облекло в различните целеви групи


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на модната графика

• В областта на конструирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Дамско облекло-целеви групи,особености и кагегории
 2. Форма , силует,рътъм при проектиране на дамско облекло
 3. Проектиране на облекла в основните силуети при дамското облекло-А,O,П,V,Т
 4. Обсъждане на създадените проекти
 5. Текущо оценяване – анализ на студентски проекти
 6. Особености при проектиране на всекидневни дамски облекла
 7. Художествено проектиране на съвременни официални облекла повлияни от ренесансовия костюм
 8. Художествено проектиране на съвремени облекла ,повлияни от стил „Барок”,”Ампир”,”Готика”.
 9. Рисуване на определени детайли и елементи от дамското облекло
 10. Текущо оценяване – анализ на студентски проекти
 11. Проектиране на колекция облекло ,повлияно от киното
 12. Проектиране на колекция облекла,повлиани от архитектурата,
 13. Проектиране на облекла ,повлияни от изобразителното изкуство.
 14. Обсъждане на създадените проекти.
 15. Текущо оценяване- семестриална оценка

Литература по темите:

• АДАМ,М. Вратовръзки и папионки стил и елегантност 2000

• БЕСКОРОВАЙНАЯ,Г. КУРЕНОВА,С. Проектирование детской одежды 2000

• БЕРДНИК,Т. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики 2001

• ВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото 1933

• ВАКАРЕЛСКИ, ХР., ИВАНОВ, Д. История на облеклото 1942

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Проектиране на облеклото 1994

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Дизайн на облеклото 1999

• ИДАЛГО, М. Всичко за съвременния моден дизайн 2010

• ЙОНАС, С. Модата-марки, дизайнери, стилове 2010

• КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО История моды 2000

• О`ХАРА, ДЖ. Енциклопедия на модата 1995

• СТОЙКОВ,Л. Теоретични проблеми на модата 2006

• FENLIG,U. Kostumkunde 1980

• ELISABETTA KUKY DRUTI Le mode du drape histore, conception et dessin 2007

• HALBRICH, WADYKA Der fasion guide 1999

• HANESEN, H. Histore du costume 1956

• HARRIS,K. The child fashion 1750/1920 1999

• LAVER, J. A Concise history 1979

• LAVER, J. Costume and fashion a concise history

• LEHNER, G. Mode 1998

• LOSCHEK, I. Reclams mode – und kostumlexikon 1999

• MARSHALL,N. Dictionary of children`s clothes 1700 to present 2008

• KUBALOVA, L. Das grosse bilderlexikon der mode 1981

• PEACOCK, J. The chronicle of costume 1996

• PEACOCK, J. Children` s costume 2009

• RACINET, A. Histore du costume 1995

• TATHAM,C. SEAMAN,J. Fashion design drawing course 2003

• WAYNE,CH. ARROYO,N. How to draw poses in fashion 2011

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

КОНФЕРАНС