ARTB930 Трикотаж, І част

Анотация:

Курс "Трикотаж " запознава студентите със спецификата на трикотажните материали. Изучават се различните видове плетива, десени, бродерии, щампи и други съпътсващи елементи, необходими при проектиране на облекла от трикотаж.

Наред с теоретичните лекции се правят дизайнерски разработки на облекла по зададени теми.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

В този курс основната цел е студентите да опознаят възможностите, които предоставя трикотажът, да се научат да различават и правилно да използват различните трикотажни материали и плетива, при създаване на облекла по зададена тема.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Лекция - Въведение в трикотажа, исторически преглед.
 2. Видове трикотаж, трикотажни машини и материали.
 3. Линеен трикотаж - особености на производството и дизайна.
 4. Основни асортименти трикотаж на линейни машини - пуловери, жилетки, жакети Моден асортимент
 5. Проектиране на базисни облекла
 6. жакардово проектиране
 7. Проектиране на жакарди
 8. Посещение на фабрика
 9. Възлагане на задача за трикотажна колекция зима - жакарди плюс облекла
 10. Първи конферанс и анализ
 11. Втори конферанс и анализ
 12. Възлагане на тематична трикотажна колекция лято - десени и модели
 13. Първи конферанс и анализ
 14. Възлагане на колекция - капсулен гардероб
 15. Конферанс

Литература по темите:

Модни списания

Прогнозни издания

Прогнозни издания по Интернет

Следене на VOGUE RUNWAY и др.

Средства за оценяване:

1. Задължително се провежда текущ контрол. Текущият контрол въз основа на активността по време на час се извършва по време на целия семестър. При приключване на всяка тема и творческа разработка се поставя оценка.

2. В края на семестъра се прави общ конферанс на който се поставя окончателна оценка.

3. Цени се най-вече умението на студентите да изразяват собствено виждане по разглеждания проблем.