Psychology

Програмна схема

Psychology

5-ти семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове