ADVB409 Реклама и векторен дизайн (Adobe Illustrator)

Анотация:

Реклама

Преподавател(и):

 Ивайло Саралийски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: