ADVB406 Психологически тактики за въздействие в рекламата

Анотация:

Голяма част от ефектите, които дадена реклама предизвиква в умовете и емоционалните светове на потребителите, се дължи на добре подбрани психологически тактики при предаване на посланията. За рекламните специалисти е важно да са наясно с психологическото функциониране, що се отнася до общуване, нагласи, внимание, емоции, познавателни процеси, социално взаимодействие, мотивирани решения. Курсът въвежда плавно участниците в психологическата терминология и обвързва тясно полето на науката и бизнеса. Всяка лекция включва интерактивна задача, игра или експеримент, пряко свързани със съответната тема. Оценяването се осъществява въз основа на курсов проект и презентирането му пред аудитория.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Иван Христов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: