ADVB508 Ефективните реклами: визуални модели и драматургични решения

Анотация:

Курсът прави преглед на широк спектър от драматични, наративни и визуални стратегии за убеждаващо въздействие на рекламата в различните медии въз основа на типологични примери от нейната история и съвременна практика.

Цели на курса:

• да състави типология на историята и съвременната практика на рекламата в различни медийни канали от гледна точка на прилаганите стратегии за драматична ефективност.

• да предложи подходи за визуални и наративни решения на творчески задачи за реклами в различни медии.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? различни наративни и визуални техники за убеждаващо въздействия в полето на рекламата

2) могат:

? творчески да анализират и разработват рекламни послания на тази основа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Необходимо е студентите да имат обща култура в областта на визуалните и повествователните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

? Winston Fletcher Powers of Persuasion, 2008, Oxford University Press

? Sara Thornton auth. Advertising, Subjectivity, Palgrave Macmillan,2009

? Rosemarie Schmidt, Joseph F, Discourse Analysis of Persuasive Language,

? Robert Heathauth. Seducing the Subconscious The Psychology of Emotional Influence in Advertising, 2012, Wiley-Blackwell

? Peeter Verlegh, Hilde Voorveld, Martin Eisend eds. Advances in Advertising Research Vol. VI The Digital, the Classic, the Subtle, and the Alternative, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

? Paul Springer Ads to Icons How Advertising Succeeds in a Multimedia Age, Kogan Page, 2009

? Paul Messaris Visual Persuasion The Role of Images in Advertising, 1997 by Sage Publications, Inc.

? Linda M. Scott, Rajeev Batra Persuasive Imagery A Consumer Response Perspective, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016

? John Philip Jones, Jan S. Slater Whats in a Name Advertising and the Concept of Brands, 2003 by M. E. Sharpe, Inc.

? John OShaughnessy; Nicholas J OShaughnessy Persuasion in advertising, 2004, Routledge

? Joan Gibbons Art and Advertising, Palgrave Macmillan, 2005

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите изготвят анализ и проект на ефективна реклама.