PHIB018 Монтен: "Опити"

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с основни философски проблеми, пречупени през един класически философски текст.

• Курсът дава възможност да бъде направена връзка между философската проблематика и индивидуалния опит на всеки студент.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кой е Монтен, какви въпроси се поставят в неговите прочути „Опити”, както и контекста, в който те се разглеждат.

• Някои от основните етически проблеми, вълнували френския философ, както и възможните пътища за тяхното осмисляне тук и сега.

2) могат:

• Да разбират и използват философски понятия в езика и мисленето си.

• Да правят идеите си по-ясни и да ги изразяват по-разбираем начин.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мишел дьо Монтен и неговото време
 2. Есеистиката като философска форма
 3. За силата на въображението
 4. За обичаите и тяхната промяна
 5. За приятелството
 6. За старостта
 7. За възпитанието
 8. За канибалите
 9. За самотата
 10. За доброто и злото
 11. За пиянството
 12. За суетата
 13. За книгите
 14. За толерантността
 15. За опита

Литература по темите:

Монтен, М., Опити, Т.1, София 1979

Монтен, М., Опити, Т.2, София 1980

Монтен, М., Опити, Т.3, София 1980