SHEB406 Проект: Икономика на публичния сектор

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: