GENB074 Светът на Интернет

Анотация:

Курсът е предназначен за широка аудитория слушатели и студенти. Има за цел да запознае студентите със зараждането на проекта ARPANET, еволюцията на мрежата, развитието на протоколите за маршрутизация, развитието на компютърните архитектури и системи, мрежовите операционни системи (UNIX/Linux), хакерската култура, концепцията за свободен софтуер, отворения код, история на WEB технологиите.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Георги Петров  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще придобият базови знания и умения в областта на Интернет и технологиите свързани с него.
Предварителни изисквания:
Общообразователни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История на Силициевата долина
  2. История на ARPANET
  3. Маршрутизацията на пакетите
  4. Зараждането на хакерската култура и проектат GNU
  5. Компютърни мрежи. Компоненти и функционалност
  6. Локални (LAN) и широкобхватни мрежи (WAN)
  7. Протоколен стек TCP/IP. Пакетна комутация. Референтен модел OSI
  8. Адресация и класове мрежи. Адресация IPv4 и IPv6
  9. ТЕСТ
  10. Нови технологии и Интернет на нещата (IoT)

Литература по темите:

Г.Петров, "Развитие на Интернет и отворените системи", Авангард Прима, 2017, ISBN 978-619-160-834-8

"The Internet: A Historical Encyclopedia" от Christos J. P. Moschovitis, Hilary Poole, Tami Schuyler и Theresa M. Senft

"The Internet of Things: Do-It-Yourself at Home Projects for Arduino, Raspberry Pi, and BeagleBone Black" от Donald Norris

"Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet" от Katie Hafner и Matthew Lyon

"The Darkening Web: The War for Cyberspace" от Alexander Klimburg