INTB028 Дизайн работилница - II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• целта на курса е чрез практически упражнения и експерименти да запознае студентите с основните похвати и методи на проектиране на интериорна среда и нейното обзавеждане;

• да обогати и развие познанията и уменията придобити

в „Дизайн работилница – І част”;

• да даде на студентите въвеждащ комплекс от знания и умения, свързани с процеса на анализиране и проектиране на интериорна среда и елементи за обзавеждане;

• да запознае студентите с основни термини и понятия в областта на интериорния дизайн;

• да развие пространствените, комбинаторните и конструктивните умения и познания на обучаващите се, чрез разработването на система от задачи на модулен принцип;

• да провокира и развие тяхното дизайнерско мислене и креативност;

• да развие уменията им да работят в екип;

• да стимулира творческата дейност и експериментирането

с различни техники и материали;

• да даде на студентите основни практически способности и умения, които да прилагат в избраната професионална насока.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иванка Добрева-Драгостинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи на дизайнерското проектиране на елементи за обзавеждането

на интериорна среда и приложението им в практиката;

• основните насоки и етапи при проектирането на интериорна среда

и елементи за обзавеждането й;

• основни принципи на модулното проектиране в интериорната среда;

• основни понятия и термини в областта на дизайна за интериор.

2) могат:

• да анализират проекти за дизайн на интериорни пространства и обзавеждане;

• да анализират и развиват поставени дизайнерски проблеми в областта на дизайна за интериорна среда;

• да проектират решения за функционално зониране на интериорна среда

и елементи за обзавеждането й;

• да проектират мебели на модулен принцип;

• да работят в екип;

• да документират своите проекти чрез скици, рисунки, макети и материал;

• да представят и защитават своите концепции и разработки.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• интерес към интериорния дизайн;

• изобразителни и пластични умения;

• умения и/или желание за работа с различни материали, с които да онагледяват своите дизайнерски идеи;

• познания по проектиране, конструиране, материалознание;

• познания по теория на композиция и формоизграждане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Интериор – елементи за обзавеждане І
 2. Интериор – елементи за обзавеждане ІІ
 3. Модули и модулни конструкции
 4. Проектиране на модулен принцип – задача 1
 5. Проектиране на модулен принцип – задача 2
 6. Представяне и защитаване на разработените проекти
 7. Проектиране на модулен принцип – задача 3
 8. Проектиране на модулен принцип – задача 4
 9. Представяне и защитаване на разработените проекти
 10. Макетиране - жилищна среда
 11. Макетиране - елементи на обзавеждането
 12. Макетиране - елементи на обзавеждането
 13. Изготвяне на документация по проекта
 14. Изготвяне на документация към проекта
 15. Семестриален конферанс. Представяне и защитаване на разработените проекти

Литература по темите:

• MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

• ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

• Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

• Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

• Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

• Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

• Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

• Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.