INTB017 Графично оформление на портфолио

Анотация:

Познания за книжното многообразие.

Познание за худ. оформление на книжно тяло.

Типографски познания.

Познания по архитектурата на книгата.

Типографика

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЗНАЯТ: за книгата - архитектура, строеж, типографски познания.

МОГАТ: Да оформят книжно тяло.

Да си служат с типографски средства.
Предварителни изисквания:
Познания по: шрифт, комбинаторика,

Изобразителни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове и типове книги
 2. Съставни части на книгата
 3. Типография на книгата
 4. Йерархия на текстовата информация
 5. Заглавия, илюстрации, композиция
 6. Модули на композиционното решение при портфолио
 7. Adobe InDesign CS6 - запознаване, възможности
 8. Adobe InDesign CS6 - менюта
 9. Adobe InDesign CS6 - инструменти
 10. Adobe InDesign CS6 - обекти
 11. Adobe InDesign CS6 - текстова информация
 12. Adobe InDesign CS6 - работа с менюто Pages, Master Page
 13. Adobe InDesign CS6 - експортиране на готовия документ
 14. Adobe InDesign CS6 - интерактивност
 15. Adobe InDesign CS6 - обобщение

Литература по темите:

Йончев,Васил. "Шрифтът през вековете". Издат. Български художник, 1974 г.

Малиновска,Текла. Сита, Людовик. "Техническо редактиране на книгата". Издат. Техника,1986 г.

Паркър, Роджър „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН В РЕКЛАМАТА”. Издат.СофтПрес, 2008.

Фийл,Шарлот и Питър. „ДИЗАЙНЪТ НА 20 ВЕК”. Издат. Алианс-97, 2008.

Макуейд,Джон. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ДИЗАЙН НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ”. Издат. СофтПрес, 2007.

Асенсио Сервер, Франциско. „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН - АТЛАС”. Изд.Книгомания, 2008.

Средства за оценяване:

Конферанс,

Курсова работа, Проект