INTB013 Основи на конструирането - ІІ част

Анотация:

• Целта на този курс е студентите да обогатят базовите си знания и да станат компетентни специалисти в областта на конструирането на мебели. След преминаване на обучението по този курс студентите ще могат да разчитат техническата документация, съпровождаща мебелните изделия. Ще могат да подберат в оптимално съотношение материалите, формата и конструкцията на дадено изделие, както и да аргументират своя избор.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Янчо Генчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните видове масивна дървесина

• основните видове съединения на детайли от масивна дървесина

• основните видове разглобяеми съединения

• различните видове функционален обков

2) могат:

• да подберат правилният вид съединение

• да проектират конструкции във всеки конкретен случай

• да разчитат технически чертежи на този вид изделия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания за техническото чертане

• базови познания за материалите, използвани в конструкцията на мебелите

• необходимо е да бъде преминат курса по Основи на конструирането 1 частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кючуков, Г. Конструиране на мебели. – Издателство “Мартилен”, С., 1995.

Средства за оценяване:

тест 1, тест 2