ARCM161 Упражнение: Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Гергана Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: