ARCM274 Сградостроителство II част

Анотация:

Курсът има за цел да създаде и систематизира знания и умения на студентите в областта на конструирането на сгради със съответните детайли. Разбиране ма сградостроителната проблематика

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Изчертават, обозначават и разчитат чертежи на дадена сграда, да анализират проблемите при някои от сградните елементи
Предварителни изисквания:
Да са преминали първия образователен цикъл в сградостроителството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Сградостроителство

проф.др. Чавдар Ангелов

Baukonstruktionslehre Teil II

Frick/Knoell

Средства за оценяване:

Клаузура