Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Програмна схема

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

4-ти семестър

Практически курсове (некредитни)

Тренингови курсове

Практически курсове (кредитни)