PSYB018 Участие в експерименти по социална психология

Анотация:

Целта на курса е студентите се запознаят с изследванията, провеждани в департамент 'Когнитивна наука и психология' в областта на социалната психология. Да се запознаят с основните парадигми, които се използват за изследване на емоции, поведение, когнитивни процеси.

Студентите участват в експерименти, провеждани в изследователските лаборатории в Департамента..

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
доц. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• някои от изследователските парадигми, използвани в социалната психология

• процедурите за провеждане на психологически изследвания

2) могат:

• да дискутират изследователските методи, използвани в областта на социалната психология
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Процедура на участие в текущите изследвания и оценяване.
  2. Запознаване с процедурите за провеждане на експерименти по социална психология
  3. Участия в експерименти

Литература по темите:

• Арънсън, Е. (2009). Човекът – социално животно. София: Дамян Яков

• Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад