GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение

Анотация:

• Целта на този курс е да се разгледат основните страни от функциите на човешкия мозък и значението им за поведението

• Запознаване със сетивните, двигателни, вегетативни и когнитивни функции на нервната система, които стоят в основата на човешкото поведение

• Запознаване с прилаганите методи за изследване функциите на нервната система

• Запознаване с ролята на генетичните фактори и факторите на средата за човешкото поведение

• Запознаване с езиковите функции като най-висша проява на човешкото поведение

• Запознаване със значението на мозъчните функции за социалното поведение на човека

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните прояви на човешкото поведение и неговото нервно-хуморално регулиране

• генетичните и социални фактори определящи поведението

2) могат:

• да представят научен текст в писмен, устен и мултимедиен вид

• да имат критично отношение към популярни псевдонаучни материали отнасящи се до невробиологичната основа на човешкото поведение


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчана литература

1. Боряна Пирьова. Невробиологични основи на човешкото поведение” Предложена за печат в издателството на НБУ 2010

В отделните глави са застъпени основните проблеми от Тематичния план на курса. Може да бъде ползвана като основен източник за текущия контрол.

2. Норман Дойджи. Невероятният мозък. Неограничените възможности на мозъка да се самовъзстановява. Изд. “Изток-Запад” 2009

Превод от английски на оригиналното издание Norman Doidge. The brain that changes itself, 2007. Авторът е доктор по медицина, психиатър, психоаналитик и изследовател в Колумбийския университет. Книгата се основава на изследвания проведени през последните години във водещи университети в Европа и САЩ. Цитирани са автори с публикации от най-престижни издания в областта на невронауките.

Може да бъде ползвана като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст.

3. Мат Ридли. Геномът – автобиография на един биологичен вид в 23 глави. Изд. CIELA 2002

Книгата е превод от английското идание Matt Ridley GENOME HarperCollins Publishers 1999. Авторът е биолог по образование, защитил докторат в Оксфорд.

Мат Ридли проучва научните, философските и моралните въпроси на наследствеността, интелигентността, болестите и др.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Интелигентността – стр. 95 – 113

Инстинктите – стр. 114 – 132

Конфликтът – стр. 133 – 149

Себелюбието – стр. 150 – 166

Паметта – стр. 264 – 277

4. Кийт Станович (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изд. “Изток-Запад”

Авторът е професор в Департамента по човешко развитие и приложна психология в Университета в Торонто. Целта на книгата е да покаже научната стойностна критичното мислене, което е необходимо на студентите по психология и други сродни специалности за разбиране на човешкото поведение и оценяване по достойнство съветите давани от различни “медийни източници”. Представени са основните принципи на методологията и методиката на психологическите изследвания.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Глава 3. Операционализъм и есенциализъм

Глава 4. Свидетелски разкази и доказателства от изследвани случаи: плацебо ефекта и др.

Глава 5. Корелация и каузалност

Глава 9. Въпросът за множествената причинност

Глава 10. Вероятностните разсъждения

Глава 11. Ролята на случайността в психологията

5. Дуейн П. Шулц и Сидни Елън Шулц (2006). История на модерната психология. Изд. Наука и изкуство, София. Превод от английски.

Монографията представлява осмо допълнено и преработено издание на книга, чието първо издание е било утвърдено преди 35 години като бестселър. В исторически план са представени основните идеи в психологията в развитието им, както и тяхното адаптиране към променящата се интелектуална и социална среда.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Глава 3. Физиологични влияния върху психологията

Глава 6. Функционализъм: предшестващи влияния.

Препоръчана литература

1. Боряна Пирьова. Невробиологични основи на човешкото поведение” Предложена за печат в издателството на НБУ 2010

В отделните глави са застъпени основните проблеми от Тематичния план на курса. Може да бъде ползвана като основен източник за текущия контрол.

2. Норман Дойджи. Невероятният мозък. Неограничените възможности на мозъка да се самовъзстановява. Изд. “Изток-Запад” 2009

Превод от английски на оригиналното издание Norman Doidge. The brain that changes itself, 2007. Авторът е доктор по медицина, психиатър, психоаналитик и изследовател в Колумбийския университет. Книгата се основава на изследвания проведени през последните години във водещи университети в Европа и САЩ. Цитирани са автори с публикации от най-престижни издания в областта на невронауките.

Може да бъде ползвана като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст.

3. Мат Ридли. Геномът – автобиография на един биологичен вид в 23 глави. Изд. CIELA 2002

Книгата е превод от английското идание Matt Ridley GENOME HarperCollins Publishers 1999. Авторът е биолог по образование, защитил докторат в Оксфорд.

Мат Ридли проучва научните, философските и моралните въпроси на наследствеността, интелигентността, болестите и др.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Интелигентността – стр. 95 – 113

Инстинктите – стр. 114 – 132

Конфликтът – стр. 133 – 149

Себелюбието – стр. 150 – 166

Паметта – стр. 264 – 277

4. Кийт Станович (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изд. “Изток-Запад”

Авторът е професор в Департамента по човешко развитие и приложна психология в Университета в Торонто. Целта на книгата е да покаже научната стойностна критичното мислене, което е необходимо на студентите по психология и други сродни специалности за разбиране на човешкото поведение и оценяване по достойнство съветите давани от различни “медийни източници”. Представени са основните принципи на методологията и методиката на психологическите изследвания.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Глава 3. Операционализъм и есенциализъм

Глава 4. Свидетелски разкази и доказателства от изследвани случаи: плацебо ефекта и др.

Глава 5. Корелация и каузалност

Глава 9. Въпросът за множествената причинност

Глава 10. Вероятностните разсъждения

Глава 11. Ролята на случайността в психологията

5. Дуейн П. Шулц и Сидни Елън Шулц (2006). История на модерната психология. Изд. Наука и изкуство, София. Превод от английски.

Монографията представлява осмо допълнено и преработено издание на книга, чието първо издание е било утвърдено преди 35 години като бестселър. В исторически план са представени основните идеи в психологията в развитието им, както и тяхното адаптиране към променящата се интелектуална и социална среда.

Като материал за реферати и за обсъждане на писмен текст могат да се ползват следните глави:

Глава 3. Физиологични влияния върху психологията

Глава 6. Функционализъм: предшестващи влияния.

Глава 7. Функционализъм: развитие и основаване

Глава 8. Приложна психология

Глава 15. Съвременно развитие в психологията

Средства за оценяване:

Текущи писмени препитвания

Участие в дискусии

Представяне на реферати

Представяне на презентации