SHEB112 Кариерно развитие и планиране

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Тумбева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: