EHDM035 Конструктивни възприятия на пространството

Анотация:

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

проф. Петер Цанев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: