EHDM033 Експозиционен дизайн на шоуруми и търговски площи

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация на открити и закрити шоуруми, търговски пространства, рекламни площи. Дава познания по проектирането и оформлението им. Запознава с въздействието на цвета, осветлението, материалите, търговското обзавеждане, витрини и универсални конструкции с временен и траен характер, и взаимовръзките между тях, както и отражението им върху психиката на хората чрез рекламните похвати; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на експозиционния дизайн на търговски площи.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират на търговски експозиционни и рекламни пространства

2) могат:

• Да проектират на търговски експозиционни и рекламни пространства по индивидуални задачи


Предварителни изисквания:
Базисни познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината.
 2. История на търговските площи и шоуруми.
 3. Идеен проект. Етапи в проектирането на търговските площи и шоуруми.
 4. Основни принципи и задачи – план, ходови линни, разгъвки, разрези, изгледи
 5. Видове търговските площи и шоуруми.
 6. Търговски площи и шоуруми с временен характер
 7. Конферанс. Текущо оценяване.
 8. Търговски площи и шоуруми с постоянен характер
 9. Конструктивни елементи в търговските площи и шоуруми .
 10. Търговско обзавеждане – подиуми, практикабли, временни стени.
 11. Търговско обзавеждане – витрини. Видове витрини.
 12. Модулни екструдирани експозиционни системи.
 13. Приложната графика и визуалната комуникация в търговските площи и шоуруми.
 14. Цветови климат и осветление в търговските площи и шоуруми
 15. Конферанс. Текущо оценяване.
 16. Аранжиране на експонатите. Видове аранжировки
 17. Конструктивни и композиционни особености в различните видове търговски площи и шоуруми
 18. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Структурна комбинаторика. Проф.Румен Райчев. Изд.Терзиев и синове, 1995.

• Визуална комуникация, проф. Христо Кафтанджиев, 1996г.

• Графичната комуникация днес, (две части), Уилям Райън и Тиъдър Коновър, Дуо Дизайн

• Dernie David, Exhibition Design, 2006 г.

• проф. Петров Георги, Дизайн пространствено оформление, 1995 г.