PCOM108 Стаж

Анотация:

Политически комуникации

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвояване в реална среда на придобитите в лекционните курсове знания.
Предварителни изисквания:
.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

.