PCOM017 Политически брандинг

Анотация:

• Тази програма се занимава с теоретичните и практически аспекти на политическия брандинг.

Политическият брандинг се концентрира върху това как публиките възприемат и оценяват дадена политическа организация или политик.

Полето на изследване надхвърля разбирането на бранда като продукт. Докато продуктът акцентира върху функциналността, то брандът се разглежда от нематерилна и психологическа гледна точка. Политическият бранд е всеобхватно усещане, впечатление, асоциация, нагласа, която публиките имат към даден политик, политическа организация, или нация.

Политическият брандинг помага на партия или кандидат да променят или запазят своята репутацията и степен на подкрепа, създава усещане за идентичност на партията и/или нейните кандидати, както и отношение на доверие между политическите елити и потребителите. Той помага на потребителите да разберат същността и идентичността на партията или политика.

Целта на курса е да даде теоретични и практични познания на студентите в следните области:

• Критерии за ефективен политически бранд

• Брандинг на политически лидери

• Брандинг на кандидати

• Брандинг на партии

• Брандинг на правителства и програми

• Градски и национален брандинг

• Поддържане и ребрандиране на политически бранд

прочети още
Политически комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е полически бранд

• Как се изгражда успешен политически бранд

• Как се управлява политически бранд

• Ползите от политическия брандинг

2) могат:

• Да изграждат успешен политически бранд

• Да бъдат успешни бранд адвокати


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Политически науки

• Политически маркетинг

• Политическа комуникацияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Bal, A. S., L. Pitt, et al. (2009). "Caricatures, cartoons, spoofs and satires: political brands as butts." Journal of Public Affairs 9(4): 229-237.

Cosgrove, Ken (2007), Branded Conservatives: How the Brand Brought the Right from the Fringes to the Centre of American Politics. Peter Lang

Cosgrove, Kenneth M. (2012), ‘Political Branding in the Modern Age - Effective Strategies, Tools & Techniques,' Chapter 9 in the Routledge Handbook of Political Marketing edited by Jennifer Lees-Marshment, Routledge.

Lees-Marshment, Jennifer (2014) Political Marketing: Principles and Applications 2nd edition. Routledge Chapter 4 Political Branding

Lilleker, D. and N. Jackson (2010). Interactivity and Branding, public political communication as a marketing tool. Political Studies Association (PSA) Conference: Sixty Years of Political Studies: Achievements and Futures. Edinburgh University, Scotland see http://eprints.bournemouth.ac.uk/15074/

Mensah, Kobby. 2009. Segmentation and brand development: an Afican perspective. In Political Marketing: Principles and Applications, by J. Lees-Marshment. Oxon and New York: Routledge.

Needham, Catherine (2005). ‘Brand leaders: Clinton, Blair and the limitations of the permanent campaign’.Political Studies, 53(2): 343–61.

Phipps, M., J. Brace-Govan, et al. (2010). "The Duality of Political Brand Equity." European Journal of Marketing 44(3/4): 496-514.

Reeves, Peter, Leslie de Chernatony and Marylyn Carrigan (2006). Building a political brand: Ideology or voter-driven strategy. Brand management, vol. 13(6): 418-428.

Smith, Gareth, and Alan French (2009). "The Political Brand: A Consumer Perspective." Marketing Theory 9, no. 2 : 209-26.

http://www.youtube.com/watch?v=yAm_clcC8dQ&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=n8k0cfb06Pg&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=bnfLjCMVNa8

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%