ARCM158 Упражнение: Съвременна архитектура І част

Анотация:

Архитектура

Преподавател(и):

проф. Константин Бояджиев  д-р
 Иван Лапатов  д-р
 Ангел Савлаков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: