Телекомуникации

Програмна схема

Телекомуникации

Регулиране и технологично управление в телекомуникациите

Всички специализации

3-ти семестър