Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове