Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Програмна схема

Експозиционен дизайн и креативни индустрии

3-ти семестър