TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: