TCMM110 Модерна електроника за телекомуникационни системи

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: