TCMM019 Практика: Цифрова електроника в телекомуникациите

Анотация:

Курсът има две цели:

- самостоятелно практическо запознаване на студентите с основните видове цифрови интегрални схеми и техните параметри, както и с начините за избор на подходяща схема за конкретно устройство

- самостоятелна реализация на принципната схема на електронен часовник с известна блокова схема, като всеки студент получава индивидуално задание с параметрите.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

- особеностите на видовете съвременни CMOS, BiCMOS и биполярни интегрални схеми

- действието на кварцови генератори и електронни часовници

- съвременните броячи и управления на течнокристални индикатори

могат

- самостоятелно да създават несложни схеми на цифрови устройства
Предварителни изисквания:
Теоретични и практически познания за цифрови интегрални схеми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Материали в системата MOODLE

Средства за оценяване:

Студентите получват оценка след практическа реализация на електронното устройство, писмено описание на работата му и защиата пред преподавателя.