TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: