TCMM016 Семинар: Въведение в електрониката

Анотация:

Целта на курса е чрез самостоятелното решаване на 20 задачи студентите да затвърдят основните си познания по електроника и натрупат първоначален опит за справяне с практически проблеми.Решаването се прави по време на семестъра, като при нужда се получават консултации от преподавателя.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

могат

- самостоятелно да работят с каталози на електронни елементи и

прибори

- да оценяват параметрите на несложни готови електронни схеми

- да проектират самостоятелно основни електронни схеми


Предварителни изисквания:
Познания по физика от университетски курс

Основни познания за електронните прибори и схеми

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Предаване на решените задачи по време на семестъра и беседване върху тях с преподавателя.