EHDM038 Експозиционно проектиране

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с основните принципи и етапи на проектирането на експозиционен дизайн.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Вероника Илиева  
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства, експозиционни площи, изложения и шоуруми

2) могат:

• Да проектират музейни експозиции, художествени галерии, изложбени пространства, експозиционни площи, изложения и шоуруми


Предварителни изисквания:
Познания по техническо чертане

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината – общи сведения за етапите на проектиране
 2. Идеен проект – Тематичен план и описание на експонатите
 3. Идеен проект – Архитектурни подложки, планове и заснемане
 4. Идеен проект – Функционално зониране и разпределение
 5. Идеен проект – Предварителни идейни скици, рисунки и колажи
 6. Идеен проект – Основен план. Структурни модулни мрежи. Мащаб. Видове композиции
 7. Конферанс. Текущо оценяване
 8. Идеен проект – Основен план – Схема на осветлението (Ел. исталация и Софити), тавани, подове, ходови линии.
 9. Идеен проект – Стени, подиуми, практикабли, витрини
 10. Идеен проект – Разрези, погледи, сечения, разгъвки
 11. Идеен проект – Аранжировка. Видове композиции
 12. Идеен проект – Графичния дизайн в експозиционното проектиране – подове, стени, тавани. Модули, растери, графики, фотоколажи. Цвят и светлина.
 13. Идеен проект – Пластично формоизграждане в експозиционното проектиране – подове, стени, тавани.
 14. Идеен проект – 3D визуализации. Софтуерни програми за 3D визуализиране.
 15. Конферанс. Текущо оценяване
 16. Работен проект – Чертежи, спецификация, обяснителни записки.
 17. Авторски надзор.
 18. Конферанс. Текущо оценяване

Литература по темите:

• Недков Симеон, Музеи и музеология, 1998 г.

• Недков Симеон, Музеи на открито, 2000 г.

• Dernie David, Exhibition Design, 2006 г.

• проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• проф. Петров Георги, Дизайн пространствено оформление, 1995 г.