MODM403 Въведение в дизайна

Анотация:

• Целта на курса е да даде основни познания за работата на модния дизайн и неговите изразни средства. Чрез разглеждане и обсъждане на дизайнерски разработки, анализ на вариантни решения, облекла и колекции, чрез практически упражнения да въведе студентите в основните методи за проектиране и разработване на дизайнерка колекция, да ги запознае с основните принципи и етапи в процеса на проектиране и анализиране на дизайнерски продукт, да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми в областта на модата, да въведе основни понятия и термини; да провакира и развива мисленето и креативността. …………………………………....

прочети още
Мода и стайлинг

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните методи на дизайнерското проектиране.

• Основните зависимости, принципи и етапи при проектирането на облекла.

• Основни модни понятия и термини.

2) могат:

• Да анализират дизайнерски проекти.

• Да проектират облекла по зададени теми.

• Да правят проучване за разработване на колекция.
Предварителни изисквания:
в дизайн процеса

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

модни списания,модна информация от различни източници,

Tehtile report,Moda Pret-a-porte ,Gap presseВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото, 1933

Fashion, 2002

О`ХАРА, Дж. Енциклопедия на модата, 1995

ХЭРОЛД, Р. Костюмы народов мира, 2002

BOHEN, M. von, Die Mode: 1 – 7, 1963

ELLRIDGE, A. Mucha, 1992

FENLIG, U. Kostumkunde, 1980

HALBREICH, WADYKA Der Fashion Guide, 1999

HANSEN, H. Histoire du costume, 1956

LAVER, J. A Concise History, 1979

LAVER, J. Costume and Fashion a consuse History

KUBALOVA, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

LEHNERT, G. Mode, 1998

LOSCHEK, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999

PEACOCK, J. The Chronicle of Costume, 1996

PEACOCK, J. Fashion Accessories. The Complete 20th Century Sourcebook, 2000

RACINET, A. Le costume historique: 1-18, 1876

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧи

КОНФЕРАНС