MHRB126 Семинар: Личностна ефективност

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Уменията за учене трябва да се усъвършенстват. Не е достатъчно да имате някакви умения, необходимо е те непрекъснато да се развиват и да се създават нови. Този курс дава възможност на студентите да се запознаят с различните методи и техники за ефективно учене, да направят самооценка на уменията си и да изградят личната си стратегия за учене и развитие на база своите възможности и нагласи, съобразно времето, което могат да отделят и среда, която могат да си осигурят.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Иванова  д-р
доц. Ангел Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? разнообразие от методи за формално и неформално учене

? методи за създаване и прилагане на планове за придобиване на нови знания

? как да прилагат методи за преценка на професионалните знания и умения, необходими за критичен анализ и оценка на изпълнението на дейността

? как да търсят необходимата литература в съответствие със зададената тема

2) могат да:

? планират личностното си развитие

? учат уверено използвайки разнообразие от формални и неформални методи,

? да развиват своите компетенции и да оптимизират своята личностна ефективност

? се ориентират по-добре в избора на информационни ресурси

? създават действени планове за изследване на литература за определена тема.

• пишат и представят научни разработки; да идентифицират необходимият материал за анализ, критично да подхождат при изследването му и да правят качествени изводи.

• .


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet, Moodle и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Да разгърнем личностния си потенциал • Четирите квадранта на мозъка • Пет ключови принципа - основа на действащите системи във вашия разум 2. Идеята „Учене през целия живот”. Защо да учим как да учим? • Готовност за учене и саморазвитие • Технологии в обучението Системен подход и управление на ученето. Методи и техники за учене
  2. 3. Четенето като процес на взаимодействие Ефективно търсене на научна литература • Библиометрия • Средства за търсене в интернет • Анализ като метод на изследване • Критиката и удоволствието от нея Четене • Вашето отношение към предмета на четене • Възприемане на прочетеното • Бързо четене – факти и митове Избор на собствена стратегия за четене
  3. 4. Управление на времето 5 Повишаване на емоционалната интелигентност. Справяне със стреса. 6. Ефективно разработване на писмени задания и научни статии • Ефективно писане • Компилация и популяризиране • Съвети за ефективно писане

Литература по темите:

Основна литература по темите на курса

Иванова, М. (2005) Ръководство за ефективно самообучение (ресурсна книга), УМ-НБУ

Иванова, М. (2006) Комуникации и управление, УМ-НБУ

Дейвид Алън, Да задвижим нещата (Изкуството да сме продуктивни без стрес), София 2002, издателство Класика и стил.

Лукас, Б. (2002) Приведете в действие интелигентността си (учете по-бързо, работете по-умно), издателство “Класика и стил“, София

Gleeson, K. (2009) The Personal Efficiency Program: How to Stop Feeling Overwhelmed and Win Back Control of Your Work, John Wiley&Sons, New Jersey

Conwell, Russell H. (2011) Increasing Personal Efficiency, National Extension University, 597 Fifth Avenue, New York

Официални нормативни документи на ЕС и РБ за учене през целия живот.

Допълнителна литература по темите на курса:

Прочетете

Ако искате да разберете как да оцелеете в свят на акули:

Стенли Бинг, „Как би постъпил Макиавели?”, София 2008, издателство Класика и стил.

Или да се поучите от опита на другите:

Маркъс Бъкингам, Кърт Кофман, „Нарушете всички правила”, София 2004, издателство Класика и стил.

За да бъдете решителни:

Хардвард Бизнес Ревю, „Как да вземаме по-умни решения”, София 2009, издателство Класика и стил.

Как успешно да се справяте в различни ситуации, кризи, конфликти и печалби:

Джеймс Карвил, Пол Бегала, „Изпъчи гръд, поеми дъх...”, София 2005, издателство Класика и стил.

Бари Нейлбъф, Йън Еърс, „Защо не?”, София 2005, издателство Класика и стил.

Препоръчителна литература по темите на курса:

Ken Giles, Nicki Hedge, The manager’s good study guide

Беелих, Карл Хайнц, Техника на ученето и на умствения труд : Основни видове техники за рационална учебна и трудова дейност с практически съвети : Кратки съвети и указания

Уит, Скот, Всичко наопаки или как да накараш ума си да работи на двойни обороти

Смитманс, Херберт, Да се учим, но как? : 39 глави практически указания за учене

Средства за оценяване:

Оценката се формира от 80% разработена практическа задача и 20% презенация пред аудитория.