TCMM366 Европейски стандарти ISO в управлението

Анотация:

Цел на курса е запознаване на студентите с европейските стандарти ISO в управлението - същност на процеса на управление на качеството, принципи и правила на разработената от ISO система за управление на качеството (ISO 9001), управление на сигурността на информацията – ISO/27001, потенциални рискови фактори – ISO 27005, управление на риска - ISO 31000.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

различните стандарти и къде се прилагат, кой ги създава и имплементира

2) могат:

да прилагат на практика основните изисквания на стандартите ISO в управлението
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Лекционни материали

2. ISO стандарти

Средства за оценяване:

1. Тестове, реферат