TCMM126 Проект: Програмни продукти за планиране на управленска дейност

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Иван Богомилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: