TCMM112 LINUX базирани мрежи и системи

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Голева  
гл. ас. Николай Милованов  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: