TCMM209 Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии

Анотация:

Да даде начални теоретични познания в областта на цифровите комутационни системи. Студентите да познават и прилагат в практиката си познанията си за структурата, основните компоненти, функционални възможности и технически характеристики на цифровите комутационни системи.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите следва да имат основни познания по:

Принципите на цифрова комутация

Архитектурата и основните градивни елементи на цифровите комутационни системи, техните функционални възможности и основни технически характеристики

Проблемите на тяхната експлоатация и поддържане

Перспекивите за развитие на цифровата комутационна техника


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Маргарита Петкова, Основи на телекомуникационните мрежи - книга първа от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

2. Маргарита Петкова, Цифрови системи и мрежи - книга втора от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

3. Маргарита Петкова, Цифрови комутационни системи - книга трета от Наръчник по съвременни телекомуникационни мрежи, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации", 2001 г.

4. Павел Мерджанов, Телекомуникационни мрежи, част 1, “Нови Знания”, София, 2002 г.

5. Христо Христов, Сеферин Мирчев, Неделчо Неделчев, Основи на телекомунуикациите, “Нови Знания”, София, 2001 г.

6. Телекомуникации, Телефонни мрежи 1 и Телефонни мрежи 2, Учебна документация на фирмата Ериксон, издание ЦЕНТИ-НИИС.

7. М.Петкова, Телекомуникационни услуги, книга, Библиотека "Евроинтеграция и телекомуникации"

8. Павел Мерджанов, Росица Голева, ISDN Цифрова мрежа с интеграция на услугите, Нови знания, 1999 г.

9. Фирмена литература – технически описания и проспекти на фирмите Ericsson, Siemens, Alcatel, Lucent, Panasonic

Средства за оценяване:

Тест