TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: