TCMM234 Цифрово телевизионно разпръскване

Анотация:

Процеси при кодиране на източника и кодиране на сигнала при земното цифровото телевизионно разпръскване (DVB-T).

Преминаване от аналогово към цифрово ТВ разпръскване.

Планове и мрежи за цифрово земно ТВ разпръскване.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Анушка Станчева  д-р
доц. Бончо Балабанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Получаване на основна подготовка в областта на оптимално кодиране на телевизионни сигнали и радиоразпръскване на цифрово кодирани телевизионни сигнали

Чрез обучението в този курс се получават основни познания за цифровото телевизионно разпръскване, и прави възможно на курсистите да се справят с проблеми при предстоящото преминаване от аналогово към цифрово ТВ разпръскване в България.


Предварителни изисквания:
Основни познания в областите телевизионна техника, радиоразпръсквателна техника, цифровите системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография по темите

1.Компакт Диск с документи и други материали.

2. Информация от Интернет.

2.Свободен избор от студентите на литература в областта на цифровата телевизия.

Средства за оценяване:

Ё Подготовка на реферат - 50 %

Презентация на реферата 30%

Ё Участие в дискусиите - 20 %

Ё Изпит – изпит по изтеглен билет с два въпроса.