PHIB202 Основи на логиката

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните форми на логически анализ и аргументация и разглежда тяхното приложение в различни контексти от ежедневната комуникация, систематичния текст и научната дискусия.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- основните логически инструменти за анализ;

- понятията на предикатната и на пропозиционалната логика;

неформалните заблуди в аргументацията

2) могат:

- да разпознават логическите елементи в текста и дискусията

- да анализират логически структурата на произволен наратив

- да разпознават и оценяват аргументи,както и да създават такива
Предварителни изисквания:
Изложението не изисква специални предварителни познания. Необходимо е обаче слушателите да имат вкус към формалното и желание за самостоятелна дейност. Голяма част от лекциите са посветени на практическа работа със задачи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. История и цели на традиционната логика
 2. Аристотеловото учение за силогизмите
 3. Понятия, съждения, умозаключения
 4. Дефиниции
 5. Аргументи
 6. Разпознаване на аргументите.
 7. Видове аргументи
 8. Текущ контрол
 9. Установяване на невалидност
 10. Неформални заблуди
 11. Символна логика
 12. Истинностни таблици
 13. Еквивалентност
 14. Доказателство и парадокс
 15. Модална логика

Литература по темите:

Бейкън, Ф. (1968). Нов органон. София: Наука и изкуство.

Декарт, Р. (1996). Разсъждение за метода. В: За метода. София: ЛИК.

Кант, И. (1994). Логика. София: ГАЛ-ИКО.

Кулов, В. (2008). Лекции по логика. София.

Copi, I, Cohen, C. (2013). Introduction to Logic. Harlow: Pearson.

Toulmin, S. (2003). The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.