PSYB017 Участие в когнитивни експерименти

Анотация:

Целта на курса е студентите се запознават със специализираната апаратура и софтуер, които се използва в лабораториите на ДКНП. Да се запознаят с основните изследователски теми и парадигми, които се използват в психологическите изследвания в департамента. Да се запознаят с процедурите и правилата при провеждане на психологически изследвания.

Студентите участват в експерименти, провеждани в Лабораторията по експериментална психология, Лабораторията по ползваемост, Лабораторията по невронауки, онлайн експерименти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
доц. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• някои от експерименталните парадигми, използвани в когнитивната психология

• правилата и процедурите за провеждане на психологически изследвания

2) могат:

• да дискутират процедурите за провеждане на експерименти


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Процедура на участие в текущите изследвания и оценяване.
  2. Запознаване с процедурите за провеждане на когнитивни експерименти
  3. Участия в експерименти

Литература по темите:

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.