SHEB208 Проект: Принципи на макроикономиката

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: