SHEB205 Информационни технологии за управление

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

 Dr. Andrew Salisbury  
доц. Мария Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: