SHEB203 Принципи на макроикономиката

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

 Dr. Andreas Alexiou  
проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: