INTB209 Орнаментът в дизайна – II част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с орнамента и неговото приложение в интериорния дизайн. Проследява се историята на орнамента – българският, африканският и западноевропейският, появата му в архитектурните елементи и продуктовия дизайн, в предметите за бита и декорацията. Разисква се орнаменталният мотив и неговите комбинации, проблемът за ритъма и различните геометрични фигури. Разглежда се появата на орнамента в модерното изкуство. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат в практическата работа. Получените знания се прилагат в създаване на проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ролята и значението на орнамента в дизайна.

2) могат:

- да правят практически творчески разработки, рисунки и проекти с участието на орнаменти, които да демонстрират познанията за развитието на орнаменти и неговото приложение в интериорния дизайн.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в темата
 2. Орнаментален мотив и неговите комбинации
 3. Ритъм и геометрични фигури
 4. Поява на орнамента по българските земи
 5. Орнаментът в средновековна България
 6. Български възрожденски орнамент - декорация, интериори
 7. Оп арт и орнамент
 8. Проект на тема "Оп арт"
 9. Обсъждане на проекти
 10. Орнамент и еклектика
 11. Проект на тема "Еклектика"
 12. Орнаментът в африканското изкуство
 13. Тест
 14. Представяне и обсъждане на проекти
 15. Представяне и обсъждане на проекти

Литература по темите:

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Jones, O. The Grammar of Ornament, London, 1856

Wilson, E. 8000 Years of Ornament, An Illustrated Handbook of Motifs, London, 1994

Grabar, O. The Mediation of Ornament, Washington, 1992

Pile, J. A history of interior design, Laurence King Publishing, 2009

Средства за оценяване:

проекти

тест