INTB208 Форма и функция – II част

Анотация:

Знанията които се получават са основополагащи за структурното проектиране в интериорният дизайн. Курсът запознава със структурните закономерности в строежа на формите и тяхното пластично изграждане. Изучават се принципите на композицията и морфологията на формоизграждането. Курсът е с практическа насоченост.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи на формообразуването, създаването и изграждането на пластични структури и форми, и тяхното приложение в проектирането.

2) могат:

Изграждат различни видове форми и структури.


Предварителни изисквания:
Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Форма в една посока- модул и модулно изграждане
 2. Форма в една посока- растер, форма и фон, част и цяло. Подобие.
 3. Форми противопоставящи се в пространствените направления. Статичност. Конструктивна стабилност. Структурни модулни елементи в куб.
 4. Видове форми в перпендикулярно направление- мрежи и тяхното приложение.
 5. Форми в перпендикулярно направление- значение на контрастите.
 6. Модулни структури.
 7. Обвързаност на структура, материал и конструкция - I част.
 8. Обвързаност на структура, материал и конструкция - II част.
 9. Обвързаност на структура, материал и конструкция - III част.
 10. Обемно пространствена форма. Порядък. Характер. Баланс
 11. Подвижно направление. Експерименти в пространство с подръчни материали - I част.
 12. Подвижно направление. Експерименти в пространство с подръчни материали - II част.
 13. Пространствени композиции. Експерименти с избрани материали, подходящи за реализация на определена функция.
 14. Организация на форма в няколко категории. Значение на смесени форми.
 15. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , "МГ" , Москва 1990

• Вайл, Херман, Симетрия. "Наука и изкуство" , София 1969

• Гилберт Д. , Кон - Фоссен С. , Наглядная геометрия. "Наука" , Москва 1981

• Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , "ИМ" , Москва 1987

• Sehen & Werten , Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten , Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten ,Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

• Gilde Werner, Gespigelte Welt Veb Fachbuch verlag, Leipzig 1978

• Ernst Leher "Symbols, signs and signets"inc. Neu York.

• Cavalo e cavaliere - 19 pragetti grafici ISIA ( Istituto Superiore per Industrie Artistishe )

• Autorencolektiv ,,BURG 81''--HIF-,,Burg Giebichenstein'' - Halle-83

• Autorencolektiv -,,Textil Kunst'' - Haweba -HIF ,,Burg Giebichenstein-Halle-78

• Prof.Dr.K.Hainemann,V.Pfeffer.,W.Strauch-,,Form+Farbe''-Herausgebir-HIF-,,Burg Giebichenstein-''-Halle-81

• L.Zitzmann-,,Dokumente zur vizuellgestalterischen Grundlagen-Ausbildun.

• Добрина Желева - Мартинс ,,Тектониката като теория на формата и формообразуването"-Академично издателство,,Марин Дринов"-2002г.