INTB206 Основи в компютърното проектиране (Sketchup)

Анотация:

Курсът запознава студентите със софтуера за триизмерно компютърно моделиране Sketchup. Тази компютърна програма дава необходимите средства за овладяване на 3D изобразителни похвати.

В курса се придобиват умения за боравене с триизмерно компютърно пространство и създаване и генериране на статични изображения чрез 2D проектиране и 3D моделиране. Изучават се двуизмерно чертане и оразмеряване на архитектурни чертежи, както и триизмерно моделиране на обекти, свързани с интериор.

Курсът е подплатен с многобройни примери и упражнения за изграждане на архитектурни чертежи и превръщането им в триизмерни интериорни пространства, обзавеждане за интериор и архитектурни детайли, прилагане на материали и визуализация.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Явор Жаблянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

• техники за създаване на триизмерни модели;

• начини за моделиране на триизмерни форми за интериорни пространства;

• техники за създаване на динамични компоненти

ще могат:

• да създават сложни триизмерни обекти за интериорни пространства;

• да създават динамични компоненти и да ги интегрират в различни интериорни сцени;

• визуално да реализират и визуализират своите идеи.
Предварителни изисквания:
Базова компютърна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в Sketchup
 2. Инструменти за селектиране и манипулиране на обекти. Масиви и групи
 3. Инструменти за двуизмерно чертане. Гума
 4. Създаване на триизмерни форми
 5. Измервателни инструменти
 6. Слоеве. Списък с обекти. Компоненти
 7. Използване и редактиране на компоненти. Динамични компоненти.
 8. Използване на готови 3D компоненти. Булеви операции
 9. Текущо оценяване 1
 10. Прилагане на материали
 11. Оразмеряване. Секущи равнини
 12. Моделиране по снимка
 13. Визуализиране със стилове. Камери и анимация
 14. Моделиране, обзавеждане и текстуриране на интериор по зададен чертеж. Разполагане на гледни точки и секущи равнини.
 15. Текущо оценяване 2

Литература по темите:

1. SketchUp for Interior Design: 3D Visualizing, Designing, and Space Planning, Lydia Cline, Willey Publishing, 2014, ISBN: 978-1-118-62769-3

2. The Complete SketchUp Companion for Interior Design, Andrew Brody, Bloomsbury, 2018, ISBN: 978-1-501-32200-6

3. SketchUp & LayOut for Architecture, Matt Donley, Nick Sonder, Bizfound, LLC, 2016, ISBN: 978-0-996-53932-6

4. SketchUp For Dummies, Bill Fane, Mark Harrison, Josh Reilly, John Willey & Sons, Ink, 2020, ISBN: 978-1-119-61793-8